Profesionální vzdělávání na míru

Společnost DUET, spol. s r.o. působí na trhu vzdělávání dospělých od roku 1993.
Za tuto dobu jsme se stali respektovanou firmou na českém a zahraničním trhu.

Tým našich pracovníků tvoří zaměstnanci, kteří jsou odborníky ve svém oboru a společně se podílejí na tvorbě a realizaci vzdělávacích projektů. Naší strategií je efektivní plnění požadavků zákazníka. Tuto strategii realizujeme formou dlouhodobého partnerství a poradenství, abychom změny úspěšně implementovali do reálného prostředí a za námi stály hmatatelné výsledky.

Neumíme vyškolit super pracovníky za jediný den, ale umíme sestavit efektivní plán rozvoje pracovníků, který je dovede k jejich cílenému rozvoji.

 Novinky

Manažerem na kole v Rakousku

Antistress management ve sportovním podání. Prioritním cílem koučinku je meditace, odblokování pozitivního myšlení a získání nových poznatků v předem definované oblasti řízení lidí.

Zajišťujeme realizaci nových projektů 2024 -2026

Zajímavé projekty ESF pro další období. Společně s námi překonáte finanční tíseň, či zvýšite svojí úspěšnost.


Projekt: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy DUET
Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012711
Realizace: od 1.10.2019 do 30.9.2021
Cíl projektu:
V rámci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců budou probíhat školení zaměstnanců, dojde ke zvýšení znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků.
Díky projektu se eliminuje nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

© DUET, spol. s r.o. 2023